Kategória: Financie a bankovníctvo

TJ – LEGAL, s.r.o.

Dnes mnoho ľudí pracuje už aj v zahraničí. Ale možno málokto vie, že existuje vrátenie daní zo zahraničia. Čo to všetko obnáša a kedy vzniká nárok na vrátenie daní zo zahraničia? Samozrejme, že každá krajina to má inak, treba si zistiť podmienky vrátenia daní priamo v konkrétnej krajine. Dnes už existujú aj spoločnosti, ktoré vám s touto problematikou veľmi radi poradia a nemusíte sami pátrať potom, či máte nárok na vratenie dani zo zahranicia.

Vrátenie daní zo zahraničia – Česka, Veľkej Británie, Nemecka a mnohých ďalších

Ako už bolo spomenuté, každá krajina má na vrátenie daní zo zahraničia svoje pravidlá. Pozrieme sa konkrétne na naše susedné Česko, kde dnes pracuje naozaj mnoho Slovákov. Kedy máte nárok na vrátenie daní z Česka? V prípade, že ste v českej republike nepracovali počas celého roka, v prípade, že ste si hradili životné poistenie, v prípade, že ste počas daňového roka zmenili zamestnanie alebo aj v prípade, že ste napríklad slobodný rodič alebo platíte úroky z hypotéky. V prípade, že chcete vykonať vrátenie daní zo zahraničia , teda napríklad v tom Česku je potrebné si vyplniť potrebné formuláre. Ale ako je to s vrátením daní napríklad v takej Veľkej Británii. Aj tam v dnešnej dobe odchádza mnoho ľudí za prácou. Vo veľkej Británii máte nárok na vrátenie daní v prípade, že váš zamestnávateľ zle zvolil daňovú triedu, alebo ste pracovali naraz vo viacerých zamestnaniach alebo je to v prípade, že sa zmenil vás príjem, čiže napríklad ste prišli o zamestnanie alebo ste začali podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba a podobne. Daňové priznanie v prípade veľkej Británie treba podať do najneskôr  5. Apríla.

Obráťte sa na odborníkov

Vrátenie daní zo zahraničia nie je vôbec jednoduchá záležitosť, preto ak máte hlavu v smútku, obráťte sa na odborníkov, ktorí vám presne povedia, v akých prípadoch máte nárok na vrátenie daní zo zahraničia, čo všetko treba pre to urobiť a aké dokumenty musíte k tomu doniesť a čo všetko treba vyplniť. Ich skúsenosti vám ušetria nie len čas a peniaze, ale aj mnoho nervov.

Mojedane.sk s.r.o.

Na začiatku roka sa mnoho z nás potýka s rovnakým problémom, ktorým je podanie daňového priznania. Pred tým, než ho podáme je však potrebné ho správne vyplniť. V tomto bode mnoho z nás narazí na spoločný problém, ktorým je to, že nevieme, ako to spraviť správne. Kladiete si aj vy otázku, ako vyplniť daňové priznanie? Máte strach, že to nedokážete? To, čo budete k jeho vyplneniu potrebovať určite sú aj pevné nervy, okrem toho je však potrebné mať k dispozícii čo najaktuálnejšie informácie. A ak máte správne informácie, pôjde vám to ľavou-zadnou!

Ako vyplniť daňové priznanie?

Možno aj vy patríte medzi tých, ktorí si myslia, že sa ich daňové priznanie jednoducho netýka. Daňové priznanie predstavuje základný akt fyzickej alebo právnickej osoby, pomocou ktorého priznáva voči štátu všetky príjmy, ktoré sa mu počas zdaňovacieho obdobia podarilo zarobiť alebo inak nadobudnúť. Základným prostriedkom, pomocou ktorého je možné stanoviť výšku dane je daňové priznanie, ktoré musí podať každá osoba, ktorá v danom roku príjmy získala. Základná povinnosť je stanovená na výšku 1968,88 Eura. Ak ste v určitom období výšku týchto daní presiahli,  podať daňové priznanie sa stáva vašou povinnosťou. Daňové priznanie možno rozdeliť do dvoch základných skupín, a to daňové priznanie fyzických osôb a daňové priznanie právnických osôb. Pred vyplnením daňového priznania by ste mali mať k dispozícii jednak aktuálny, ale hlavne správny vzor. Daňové priznanie sa najčastejšie vyskytuje v dvoch základných verziách, a to daňové priznanie typ A a typ B. Daňové priznanie vzor A je povinný podať ten, kto mal počas roka príjmy len zo závislej činnosti (zo zamestnania). Ak sú vaše príjmy obohatené napríklad o príjmy zo živnosti alebo z prenájmu nehnuteľnosti, ste povinný dane priznať na tlačivo B. Problémom je v mnohých prípadoch aj správne zaradenie príjmov. Príjmy možno rozdeliť do dvoch základných kategórií, a to príjmy z kategórie aktívnych a pasívnych. Medzi aktívne príjmy patrí napríklad príjem zo závislej činnosti alebo príjem z inej samostatne zárobkovej činnosti. Medzi pasívne príjmy patria napríklad príjmy,  ktoré sa spájajú s príjmom z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy.

Neviete si poradiť, ako na vyplnenie daňového priznania?

Vyplniť daňové priznanie sa môže zdať na prvý pohľad problematické. Ak sa obávate, že sa s jeho vyplnením zbytočne natrápite, navštívte stránku https://www.mojedane.sk, kde nájdete mnoho cenných informácií, ktoré vám vyplnenie určite uľahčia!

EASY START s.r.o.

Slovo kódex by sa dalo voľne preložiť ako súhrn predpisov či ustanovení v určitej oblasti súkromného alebo profesijného života, ktoré sú v úzkom prepojení najmä z morálnou stránkou. Ak teda hovoríme o kódexe v oblasti daňového poradenstva, tak musíme spomenúť najmä stanovenie etických požiadaviek a zabezpečiť vysoko profesijný a morálny štandard pri činnosti poradcov. Tí by mali poskytovať daňové poradenstvo svojim klientom v súlade s týmto štandardom a dbať na nezávislosť, zodpovednosť, svedomitosť a mlčanlivosť. Slovenská komora daňových poradcov vykonáva do určitej miery dohľad nad plnením týchto princípov v podmienkach SR a právnym základom pre túto oblasť je zákon č. 78/1992 Zb. o daňovom poradenstve. 

Daňové poradenstvo a jeho princípy 

Začnime teda nezávislosťou. Daňový poradca pri poskytovaní poradenstva musí dbať predovšetkým na profesijnú nezávislosť. Tento princíp je postavený na zastupovaní záujmov klienta a riešení stretu záujmov medzi daňovým poradcom, klientom, správcom dane alebo iným zainteresovaným subjektom. Daňové poradenstvo by malo byť poskytované pri vylúčení zaujatosti a poradca musí dbať na objektívnosť aj u svojich zamestnancov. Daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo na vlastnú zodpovednosť. Okrem zodpovednosti za vykonanú činnosť, zodpovedá aj za činnosť vlastných zamestnancov. Reč je najmä o zodpovednosti za prípadné škody spôsobené jeho konaním alebo nedbalosťou a poradca v tomto smere musí byť voči týmto udalostiam krytý prostredníctvom dostatočného komerčného poistenia. Poradca musí poskytovať poradenstvo tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrej povesti profesie daňového poradcu a je povinný zdržať sa konania, ktoré by tieto princípy diskreditovalo. Oblasť zodpovednosti je detailnejšie popísaná v konkrétnej zmluve uzatvorenej medzi poradcom a klientom. Pod svedomitosťou poradcu pri poskytovaní daňového poradenstva rozumieme predovšetkým dodržiavanie príslušných právnych predpisov, predpisov Slovenskej komory daňových poradcov a v neposlednom rade aj pokynmi svojho klienta. Dôležité je v tomto smere taktiež dodržiavanie nezávislosti a objektívnosti pri hodnotení každého prípadu v individuálnej rovine. Pred samotným prijatím zákazky je potrebné zo strany poradcu starostlivé a podrobné preverenie, či je spôsobilý na splnenie požadovaných úloh v rámci nej. Bez dodržiavania mlčanlivosti sa poradca nemôže venovať daňovému poradenstvu na profesionálnej úrovni. Jej prípadné nedodržanie je v rozpore s legislatívou. Ochrana sa v tomto smere týka všetkých informácií, ktoré klient zverí poradcovi alebo s ktorými sa zoznámi počas daného prípadu či zákazky. Spoločnosť Easy Start s.r.o vám prináša kvalitné daňové, účtovné a právne služby, pre viac informácií kliknite na internetovú stránku https://www.easystart.sk/

Bližšie informácie o spoločnosti: 

Obchodné meno: EASY START s.r.o. 

Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava 1 

IČO: 48 300 501 

IČ DPH SK: SK2120133785 

E-mail: info@easystart.sk 

Telefonický kontakt: Tel.č.: +421 (2) 20 77 18 85                          

Winners Group, a.s. (gfinance.sk)

Finančná spoločnosť Winners GroupFinančný trh priťahuje mnoho obyčajných ľudí. Nie je to však len z dôvodu jeho masívneho rozvoja, ale hlavne kvôli tomu, že ak človek vie, ako na ňom vystupovať, dokážu mu finančné produkty priniesť nemalé finančné prostriedky do jeho peňaženky každý mesiac. Dôležité však je, aby človek skutočne finančnému trhu rozumel. Ak máte po boku spoľahlivého partnera, výsledky sa určite dostavia.

V čom je spoločnosť Winners Group výnimočná?

Aby spoločnosť fungovala tak, ako má, musí vo svojom vnútri disponovať kvalitnými informáciami a mať za sebou tiež zodpovedných a vzdelaných zamestnancov. Tým všetkým spoločnosť Winners Group disponuje. Finančný trh je skutočne zložitý. Je si toho vedomá aj táto spoločnosť. Vzhľadom na to, že sa zameriava na rôzne oblasti finančného trhu, práve jeho rozmanitosť a zložitosť dala podnet na to, aby mala spoločnosť zamestnancov vyškolených na jednotlivé oblasti zvlášť. Aj keď sa zamestnanci Winners Group špecializujú na oblasti finančné trhu osobitne, nemajú žiaden problém zodpovedať akýkoľvek problém, ktorý sa finančného trhu týka. Finančné služby Winners GroupMedzi základné oblasti, v ktorých táto spoločnosť poskytuje finančné poradenstvo a sprostredkovanie patria hypotekárne úvery, poistenie, nákup a predaj realít a leasingové operácie. Zamestnanci spoločnosti Winners Group sa delia na dve základné skupiny, a to na finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov. Finanční sprostredkovatelia svojim odborným prístupom klientom nielen radia, ale v prípade klientovho záujmu o akýkoľvek finančný produkt mu dokážu tento produkt sprostredkovať. V praxi sa často stáva, že cez finančného sprostredkovateľa získa zákazník produkt za oveľa výhodnejších podmienok, než by tak učinil sám. Ak človek nie je veľmi obozretný v tom, čo sa na finančnom trhu deje, asistencia finančného sprostredkovateľa je skutočne na mieste. Finančný poradca zase predstavuje odborníka, ktorý sa zameriava na určitú finančnú oblasť, v ktorej svojim klientom radí. Na základe jeho rád a odporúčaní zákazník v mnohých prípadoch dokáže ušetriť financie a vykonať také finančné rozhodnutie, ktoré je preňho skutočným prínosom. Finanční poradcovia sa oplatia najmä v prípade veľkých korporácií.

Základné informácie o spoločnosti Winners Group

Ak aj vás zaujíma finančný trh, či už jeho samostatné fungovanie alebo máte záujem získať určitý finančný produkt za výhodných podmienok, navštívte stránku www.gfinance.sk., kde získate nielen rôzne zaujímavé informácie z tejto problematiky, ale aj kontaktné údaje na tých, ktorí vám na finančnom trhu ochotne poradia.

Adresa spoločnosti: Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava

E-mailový kontakt: winnersgroup@winnersgroup.sk

Telefónne číslo: + 421 2 32 115 554

IČO: 44 092 890…

Winners Group, a.s. (leasing)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt winners groupNa finančnom trhu sa to s produktami len tak hemží. Ten, kto na finančnom trhu nepracuje sa v tejto ponuke ťažko zorientuje. Ak si však klienti chcú byť svojim rozhodnutím istí a neuškodiť si, mali by sa o svojom finančnom rozhodnutí poradiť s niekým, kto je v tejto oblasti ako doma. Reč je o finančných sprostredkovateľoch a poradcoch. Spoločnosť winners group už niekoľko rokov pomáha pri finančných rozhodnutiach svojich klientov a pomáha im, aby ich kroky boli v prípade financií vždy len správne. Winners Group má svojich finančných špecialistov – finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov. Rozdiel medzi nimi je, čo sa týka vedomostí, naozaj nepatrný. Obe spomenuté skupiny neustále sledujú domáci a zahraničný finančný trh a radia svojim klientom. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt leasing winners groupFinanční poradcovia klientom radia pri zhodnocovaní ich peňazí, finanční sprostredkovatelia im tiež radia, ale dokážu im finančný produkt aj sprostredkovať. Najrozšírenejším finančným produktom je leasing. Finančné poradenstvo a sprostredkovanie leasingu je tiež v náplni Winners Group. Okrem toho sa táto spoločnosť orientuje na poradenstvo a sprostredkovanie realít, poistenia a hypoték. Spoločnosť sa špecializuje na viacero finančných produktov. Prvým krokom, ktorý musí klient spraviť, je vyplniť krátky dotazník na webovej stránke spoločnosti Winners Group Následne sa mu do niekoľkých dní ozve špecialista, ktorý mu s celým procesom pomôže. Pre spoločnosť Winners Group je obzvlášť dôležité zistiť aktuálne potreby a požiadavky svojich klientov. S klientmi sa snaží budovať dlhodobé vzťahy, ktoré budú postavené na vzájomnej dôvere. Vďaka tomu, že spoločnosť Winners Group spolupracuje s viacerými renomovanými spoločnosťami si môže byť klient istý, že mu nebude odporučený leasing na základe preferencií. Klienti si môžu pomocou leasingu zaobstarať takmer čokoľvek – najpopulárnejším je rozhodne leasing motorových vozidiel, do popredia sa tiež začína dostávať leasing nehnuteľností či výrobných zariadení. V prípade finančného sprostredkovania spoločnosť Winners Group v mene svojich klientov zabezpečuje všetky potrebné kroky, ktorých výsledkom je uzatvorenie zmluvy o leasingu. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt leasing winners groupNielen so svojimi klientmi, ale aj s obchodnými partnermi sa snaží vybudovať silné partnerské vzťahy, čo je často krát dôsledkom toho, že svojim klientom dokáže od leasingových spoločností vybaviť produkt za oveľa lepších podmienok, než by tak dokázali oni sami. Výhodou spoločnosti je aj to, že ak má klient záujem o viaceré finančné produkty, všetko nájde pod jednou strechou. Winners Group sa zaoberá finančnými službami, zabezpečením bývania, sporením na dôchodok, zabezpečením rodiny a klienta, poistením majetku, sporením pre deti, finančnými rezervami, leasingom, investovaním a bankovými vkladmi. Záber spoločnosti Winners Group je naozaj široký, preto dokáže spoločnosť uspokojiť požiadavky aj tých najnáročnejších klientov.

Základné informácie o spoločnosti Winners Group, a.s.:

Adresa: Trade Center I., Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava

E-mail: winnersgroup@winnergroup.sk

Telefón: 02 32115 554

IČO: 44 092 890…

Winners Group, a.s.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt winners groupLeasing sa inak nazýva aj finančný produkt tohto storočia. Zdokonaluje sa čoraz viac a rovnako sa začína zvyšovať miera jeho využívania. Hlavnými poskytovateľmi leasingu sú leasingové spoločnosti, ale začínajú ho do svojej ponuky zapájať aj špecializované finančné inštitúcie, akými sú napríklad banky či poisťovne. Jeho dôležitosť si začínajú uvedomovať aj špecialisti na finančnom trhu – finanční sprostredkovatelia. Nájdeme ho aj v ponuke spoločnosti winners group. Spoločnosť Winners Group dokáže u svojich zmluvných partnerov vybaviť oveľa lepšie podmienky financovania, než by dokázal klient sám. Výhodou zaobstarania leasingu prostredníctvom leasingových špecialistov spoločnosti Winners Group je to, že za svojho klienta vykonajú takmer všetko. Celý proces prebieha tak, že hneď na začiatku sa finančný sprostredkovateľ venuje získavaniu informácií a očakávaní svojho klienta. Na základe uvedených informácií vykoná prieskum trhu. Následne finančný sprostredkovateľ získané informácie porovná s tým, čo klient od služby očakáva a vytvorí rebríček tých, ktorí sú pre jeho klienta najvýhodnejší. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt winners groupZistené výsledky bývajú klientovi interpretované aj s vlastnými odporúčaniami a stanoviskami finančného sprostredkovateľa. Jeho prioritným záujmom je, aby klient získal produkt, ktorý je preňho najvýhodnejší a nemal pocit, že ho chce finančný sprostredkovateľ len pripraviť o určitý finančný obnos. Základom pre finančných sprostredkovateľov spoločnosti Winners Group, a.s. je spokojnosť ich klientov. Spoločnosť si tiež zakladá na pozitívnych referenciách od svojich klientov. Preto v zozname jej partnerov nájdeme len špičkové leasingové spoločnosti. Budovanie dôvery nielen v prípade klientov, ale aj zákazníkov je jednou z hlavných priorít spoločnosti. Ak sa spoločnosť snaží svojmu klientovi určitý produkt odporučiť, avšak jemu sa nepozdáva, stále si môže vybrať ten, ktorý mu padol do oka ako prvý. Spoločnosť Winners Group, a.s. necháva všetky rozhodnutia na svojich klientov, aby boli čo najspokojnejší. Poskytnutím priestoru na uzatvorenie leasingovej zmluvy však vzťah spoločnosti Winners Group, a.s. nekončí. Spoločnosť ostáva so svojimi klientmi v kontakte aj naďalej. Ak má klient akýkoľvek problém, nemusí sa obávať – spoločne so špecialistom Winners Group, a.s. daný problém vyriešia.

Okrem leasingu sa spoločnosť Winners Group, a.s. venuje aj finančnému sprostredkovaniu a poradenstvu v oblasti poisťovníctva, hypotekárnej činnosti a obstaraní realitných aktivít. Záber činnosti Winners Group, a.s. je naozaj rozsiahly a vďaka svojim aktivitám a neustálemu vzdelávaniu sa dokáže spoločnosť zabezpečiť svojim klientom riešenia na rozličné finančné problémy.

Základné informácie o spoločnosti Winners Group, a.s.:

Adresa: Trade Center I., Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava

E-mail: winnersgroup@winnergroup.sk

Telefón: 02 32115 554

IČO: 44 092 890…