Kategória: Technika

VYBO Electric a.s.

V prípade, že používate nejaký druh motora, určite sa v ňom nachádza nejaký typ prevodovky. Poznáme rôzne typy prevodoviek, medzi nimi sú aj čelné elektroprevodovky, o ktorých vám niečo povieme v tomto článku. Čelné elektroprevodovky sa využívajú dennodenne, napríklad pri rôznych strojoch, tlačiarniach, chladiacich zariadeniach, vŕtačkách,  ale aj v automobiloch. Aby ste dosiahli čo najvyšší úžitok s využívania elektroprevodovky, a teda aby ste si mohli užívať všetky výhody, ktoré majú, musíte dbať hlavne na ich kvalitu, a to práve z toho dôvodu, že všetky výhody čelnej elektroprevodovky vám prinesú len tie, ktoré sú skutočne vyrobené z tých najkvalitnejších materiálov.

Výhody čelnej elektroprevodovky

Elektroprevodovky, teda jej druh čelná elektroprevodovka majú svoje výhody pri ich používaní. Medzi hlavné výhody patrí to, že majú vysokú presnosť, vysokú efektivitu, vysokú životnosť a vysoký točivý moment. Ak máte záujem o čelné elektroprevodovky, dbajte hlavne na ich kvalitu. Teda, na kvalitu materiálov, z ktorých sú vyrobené. Iba pri používaní kvalitnej elektroprevodovky vyrobenej z kvalitných materiálov, môžete dosiahnuť všetky vymenované výhody pri jej používaní. Takéto elektroprevodovky sa skladajú z ozubených kolies. Hriadele týchto ozubených kolies sa pretínajú. Majú tvar kužeľa. Pri výbere čelnej elektroprevodovky, dbajte na kvalitu materiálov, z ktorých sú vyrobené ozubené kolesá. Tým, že budete využívať iba kvalitne vyrobené elektroprevodovky, teda také, medzi ktoré výhody patrí ich vysoká účinnosť a životnosť, zároveň šetríte svoje finančné prostriedky.  

Na koho sa v prípade záujmu obrátiť?

V prípade, že máte záujem o nákup vysoko kvalitných elektroprevodoviek,  a hľadáte spoločnosť, ktorá je dlhodobo na trhu, má za sebou množstvo skúseností a výsledkov, čo sa odvedenej roboty týka, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://vyboelectric.sk/elektroprevodovky-3/. Táto spoločnosť funguje na slovenskom trhu veľmi dlhú dobu, je spoľahlivou, kvalitnou spoločnosťou, ktorá má za sebou veľa spokojných zákazníkov a množstvo odvedenej práce, čo sa potvrdzuje tým, že sú držiteľom najvyššieho stupňa certifikátu OHSAS a ISO. Na túto spoločnosť sa určite obráťte aj v prípade, ak potrebujete odbornú radu, skúsení a odborní personál spoločnosti vám určite veľmi rád poradí a pomôže. Spoločnosť vám teda okrem iného ponúka aj najlepší pomer medzi cenou a kvalitou.

VYBO Electric a.s.

Elektromotor je elektrický stroj, ktorý za posledných 100 rokov dosiahol veľký rozmach. S nástupom elektrizácie zasiahol do všetkých činností človeka. Výkon elektrických strojov sa pohybuje v rozmedzí od zlomku wattov po stovky megawattov. Kvalitné elektromotory sú  elektrické zariadenie, ktoré premieňa elektrický prúd na mechanickú prácu, resp. mechanický pohyb. 

Základný princíp fungovania kvalitných elektromotorov

Elektromotory využívajú fyzikálny jav elektromagnetizmus, ale existujú i motory založené na iných elektromechanických javoch napr. elektrostatika, piezoelektrický jav a pod. Základným princípom elektromagnetizmu je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytvorených elektrickými vodičmi, ktorými preteká elektrický prúd, resp. interakcia týchto polí s magnetickým poľom permanentného magnetu.Túto silu nazývame Lorentzova sila.. Každý elektromotor sa skladá z dvoch základných častí – statickej čiže nepohybujúcej sa časti – statora, a pohyblivej časti (obvykle rotujúcej) rotora.

Rozdelenie elektromotorov

Hlavné rozdelenie kvalitných elektromotorov je na jednosmerný motor a striedavý motor. Jednosmerný motor ďalej rozdeľujeme na elektromotory s permanentnými magnetmi, elektromagnetmi, na derivačný motor, inak nazývaný aj paralelný motor a na sériovo-paralelný motor. Druhým typom motorov je striedavý motor, ktorý ďalej rozdeľujeme na synchrónny a asynchrónny. Synchrónny motor nám predstavuje krokový motor a asynchrónny motor z hľadiska vstupu delíme na jednofázový a trojfázový, ktorý je samočinný, avšak s nárastom zaťaženia klesá aj rýchlosť. Parametre a typy elektromotorov však treba prispôsobiť konkrétnym podmienkam, v ktorých bude pracovať.

Výhody elektromotorov

K výhodám kvalitného elektromotora patrí veľká oblasť využiteľnosti, jednoduchá konštrukcia, dlhá životnosť, lepšia efektivita a spoľahlivosť. Výkonné elektromotory nájdete v čerpadlách, obrábacích strojoch, výťahoch, lokomotívach, brúskach, drvičoch, banských ventilátoroch, pračkách, chladničkách a v množstve iných bežne používaných zariadeniach.

Tip od nás

Najširšie použitie v domácnostiach, dielňach či kanceláriách majú jednofázové elektromotory, nakoľko v týchto prípadoch je dodávané prevažne jednofázové napätie. Jednofázové špeciálne motory sa však vyznačujú aj množstvom ďalších výhod, akými sú cenová dostupnosť, jednoduchosť, spoľahlivosť a nenáročná údržba. Pri bežnom využití sa predpokladá, že zákazníci sú s najväčšou pravdepodobnosťou laici. Z tohto dôvodu je rozumnejšie, ak sa obrátite na fundovaného výrobcu či distribútora kvalitných elektromotorov, ktorý vám dokáže na svojej zákazníckej linke bezplatne poradiť prostredníctvom svojej webovej stránky https://www.elektromotory-prevodovky.sk/elektromotory/.

VYBO Electric a.s.

Pokiaľ sú technické záležitosti vašou parketou, určite sa zaujímate o všetky najnovšie technické vychytávky na trhu. Tí, ktorých technika zaujíma, väčšinou inklinujú nielen k čítaniu o nej, ale chcú si ju priamo vyskúšať na vlastnej koži. Týka sa to najnovších verzií smartfónov, robotov či dokonca elektroprevodoviek. Elektroprevodovky existujú na trhu v rôznych variantoch, ktoré sa od seba líšia najmä konštrukčnými záležitosťami. Ak sa s elektroprevodovkami často stretávate, určite viete, že celne prevodovky patria medzi najvyužívanejší typ. Prečítajte si charakteristiku čelných prevodoviek a tiež to, kde všade je možné ich využiť. 

Čo je vlastne čelná prevodovka?

Elektroprevodoviek je na trhu skutočne veľa, avšak pokiaľ ste sa začali obzerať po čelných prevodovkách, prečítajte si, ako vlastne fungujú. Čelná prevodovka sa nazýva tiež kuželočelná a využíva sa najmä na riešenie uhlového prevodu. Sú obľúbené najmä kvôli tomu, že ich účinnosť je naozaj vysoká a aj to je jedným z dôvodov, pre ktorý začínajú plne nahrádzať závitovkové prevodovky, ktoré sú známe svojou nízkou účinnosťou. Okrem vysokej účinnosti majú však čelné prevodovky ešte jednu pozoruhodnú vlastnosť. Vysoká životnosť je ďalšie plus, vďaka ktorému mnohí ani nerozmýšľajú nad inou voľbou. Ekonomické fungovanie zabezpečí tiež rýchlu návratnosť vložených prostriedkov. To sa oplatí, čo poviete?

Aké ďalšie výhody ponúkajú čelné prevodovky oproti iným typom?

Ako sme už naznačili v predchádzajúcom odseku, čelné prevodovky majú veľmi veľa výhod oproti iným. Okrem vysokej účinnosť a dlhej životnosti sa tiež vyznačuje vysokým točivým momentom a presnosťou počas svojho výkonu. Okrem čelných prevodoviek sú na výber aj šnekové alebo závitovkové prevodovky. Skladajú sa z ozubených koliesok, ktoré pretínajú osi hriadeľov. Čelná plocha týchto ozubených koliesok je vytvarovaná do tvaru kužeľa. Pýtate sa, kde sa tieto zázraky vyrábajú? Je to ako s elektromotormi či inými ďalšími špecializovanými súčiastkami. Fabriky na výrobu čelnej prevodovky môžeme nájsť na rôznych miestach v rámci Európy. Mnoho dodávateľov si totiž svoje čelné či iné prevodovky necháva vyrobiť na zakázku u špecializovaného výrobcu. Čelná prevodovka je veľmi zložitý mechanizmus a preto si pri výrobe vyžaduje aj špecializovaný postup a odbornosť. Všetko, čo vás zaujíma o čelných prevodovkách, nájdete na webovej stránke https://vyboelectric.sk/.