EXTERIERSTAV, s. r. o.

Ak sa chystáte venovať stavbe plotu v betónovom prevedení s pevnými základmi, všeobecne je odporúčané prizvať geodeta. Po dokončení stavby plotu vám predsa bude slúžiť desaťročia, v dôsledku čoho je určite potrebné zamerať hranice pozemku čo najpresnejšie. Pokiaľ vám geodet pred stavbou predošlého plotu už pozemok zameral, samozrejme to nie je potrebné opakovať. Stavba plotu by taktiež mala byť bezpodmienečne konzultovaná so susedom, ideálne ešte pred začatím prípravných stavebných prác. Sused by mal byť taktiež prizvaný k návšteve geodeta, vyhnete sa tak jeho námietkam k zameraniu hraníc pozemkov. 

Ako by mala vyzerať bezproblémová stavba plotu? 

Stavba plotu bez akýchkoľvek problémov

Materiál na stavbu pekného plotu

V súčasnej dobe vie geodet zamerať pozemok s presnosťou na centimeter. Aj napriek tomu je však veľmi dôležité, aby o stavbe plotu boli upovedomení aj všetci okolití susedia. Pri vytýčení pozemku a rovnako aj pri stavbe plotu vychádza geodet z vytyčovacieho bodu. Ten môžeme označiť za základný bod a z jeho polohy následne geodet vychádza a vytyčuje jednotlivé lomové body. Stavba plotu však môže byť problémová najmä v situáciách, keď sused nie je práve našim kamarátom. To sa práve môže stať aj dôvodom, prečo ste sa rozhodli tento plot postaviť. Dobré správy a riešenie však existuje aj v tomto prípade a vtedy je vhodné plot postaviť výlučne na svojej strane pozemku. Síce si ukrojíte o pár centimetrov pre pestovanie fazule alebo paradajok, no sused vám v tom momente stavbu nemôže nijako napadnúť a protestovať proti nej. Ostáva jediné a tým je postrážiť si, aby ste stavbou neovplyvňovali vedľajšie stavby na jeho pozemku. Môže sa napríklad jednať o neprimerane vysoký plot. Pri ohlásení síce nepotrebujete súhlas susedov, no stavebný úrad by mal zhodnotiť, či vami zamýšľaný plot nebude v rozpore so vzdialenosťou od hranice pozemkov. A nesmieme ešte predsa zabudnúť na normu STN EN 12839, ktorá hovorí o certifikovanom plote a jeho stavbe. Ak by ste stavali plot len tak podľa seba a bez splnenia uvedenej normy, sused by vás mohol udať a na jeho žiadosť by vám stavebný úrad mohol nariadiť zbúranie plotu. Táto európska norma reguluje betónové prefabrikáty vyrobené zo železobetónu alebo predpätého betónu. Spoločnosť Exterierstav spol. s.r.o. vám zabezpečí stavbu plotu, pokládku dlažby, ale i množstvo iných služieb, pre viac informácií kliknite na http://exterierstav.sk/

Bližšie informácie o spoločnosti:  

Obchodné meno: Exterierstav spol. s.r.o. 

Sídlo: Studené 90044, Most pri Bratislave, Slovenská republika  

IČO: 47 98 3931 

IČ DPH SK: SK 202 417 32 61 

E-mail: exterierstav@gmail.com 

Telefonický kontakt: +421 905 806 775