Viessmann, s.r.o. – zelenadomacnostiam.net

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt viessmann logoBez vykurovacej techniky by sme (obzvlášť v zimných mesiacoch) prežili skutočne ťažko. Vďaka vykurovacím zariadeniam tiež získavame aj teplú vodu, ktorú môžeme podľa vlastného uváženia využívať na rozličné činnosti. Je len na nás, či ju použijeme na sprchovanie alebo umývanie, napríklad riadov. Teplá voda je však pre nás životne dôležitá. Súhlasiť budú najmä tí, ktorí vlastnia aj bazény. Jedno z najpoužívanejších zariadení, ktoré slúži aj na ohrev vody v bazénoch predstavujú slnečné kolektory. Princíp činnosti slnečných kolektorov je známy už niekoľko desiatok rokov, nakoľko sú však tieto zariadenia ekologické, vyznačujú sa aj vyššou cenou. A práve vyššia cena viacerých odrádza. Existujú však dotácie na slnečné kolektory. Dotácie na slnečné kolektory fungujú v praxi tak, že ak žiadateľ splní všetky predpísané podmienky, bude mu udelená dotácia vo forme poukážky, ktorú si môže dať preplatiť u oprávneného zhotoviteľa. Medzi oprávnených zhotoviteľov patrí aj spoločnosť Viessmann, s.r.o. Okrem dotácie na slnečné kolektory môžu žiadatelia získať aj dotácie na tepelné čerpadlá alebo na fotovoltaické systémy. Ponuka ekologických zariadení spoločností Viessmann, s.r.o, je teda naozaj široká.

Súvisiaci obrázokČo patrí medzi najväčšie výhody slnečných kolektorov? Viacerí ich označujú jednak za ekologické, ale aj ekonomické zariadenia. Ekologické preto, lebo svojou činnosťou nezasahujú do životného prostredia, nenechávajú na ňom negatívne stopy. Zdroje potrebné pre činnosť získavajú len z bezprostredného okolia. Hlavným zdrojom je slnko, ktoré je dostupné všade okolo nás a v budúcnosti sa tak skoro nevyčerpá.  Ekonomické sú tiež vďaka tomu, že oproti ostatným zariadeniam pracujú v  úspornejšom režime a domácnosť dokáže značne ušetriť. Ich účinnosť sa zvyšuje najmä v zimných mesiacoch. Ich výhodou je tiež to, že nie sú hlučné a umiestňujú sa prevažne na strechy, nikoho teda nebudú obmedzovať. Majú tiež všestranné použitie – používajú sa jednak na ohrev teplej úžitkovej vody, ale aj na ohrievanie bazénov a vyhrievanie vnútorných priestorov. Medzi hlavné výhody tiež zaraďujeme možnosť získania dotácie, ktorá zníži cenu slnečných kolektorov v mnohých prípadoch až o takmer 30 %.

V ponuke spoločnosti nájdeme rôzne vykurovacie zariadenia. Spoločnosť Viessmann, s.r.o., sa vyznačuje aj výborným poradenským servisom, ktorý klientom poskytuje. Ak si zákazník nie je istý, aký vykurovací systém je do stavby vhodný, spolu s odborníkom zo spoločnosti Viessmann, s.r.o., to zistí.

Základné informácie o spoločnosti Viessmann, s.r.o.:

Sídlo: Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava

Telefónne číslo: (02) 32 23 01 00

E-mail: viessmann@viessmann.sk

IČO: 31388841